http://www.squashbarendrecht.nl/index.php/write-your-essay/

King of the Court

Marco Maassen wint KOTC, Marcel Corbet cat b.
Huisregels
Huisregels
Algemene voorwaarden
Lidmaatschappen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en hebben een  geldigheidsduur van 12 maanden ingaande op de datum van betaling. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand van te voren schriftelijk is opgezegd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Betaling
Kontant aan de receptie (pinnen is mogelijk).
Per bank op ons rekening nummer : NL56 ABNA 0816 750 416

Reserveren 
Telefonisch of aan de receptie.
Leden kunnen één speelperiode van 45 minuten per dag vooruit reserveren. (max. 1 week vooruit). Hierbij dient ook de naam van de speelpartner te worden opgegeven.

Annuleren
Annulering van een reservering dienst tenminste 24 uur van te voren te worden doorgegeven, anders zal het geldende tarief worden doorberekend.

Aktiviteiten
Club - league: een maandelijks doorlopende competitie voor alle niveaus op de clubavond (maandagavond).
Gezelligheidstoernooien, waaraan iedereen kan deelnemen.

Feestdagen
Squashcentrum Barendrecht BV behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten

Evenementen
Bij evenementen zoals toernooien hebben wij het recht te beschikken over het gehele centrum.

Schoeisel
Alleen het dragen van binnensportschoenen met een lichte, niet afgevende zool is toegestaan.

Roken
In het gehele gebouw geldt een rookverbod

 squashbarendrecht.nl
Squashcentrum Barendrecht